Top Image
ÅRSRAPPORT

2020

Top Image
ÅRET 2020
Året 2020 ble et svært spesielt år for de fleste. Koronapandemien skapte stor usikkerhet også her i landet, noe som blant annet førte til kraftige reaksjoner i finansmarkedene. Restriksjonene som ble pålagt gjorde at mange bransjer opplevde dramatiske omsetningsfall og sterkt økende arbeidsledighet.

De første månedene frem mot sommeren ble det full brems i transaksjonsmarkedet for næringseiendom, boligsalget stoppet opp, og det ble generelt sett vanskeligere å skaffe til veie fremmedkapital. Krisen som pandemien utløste, ga i sin tur kraftig fall i både korte og lange renter. Dette, og det faktum at økningen i arbeidsledigheten først og fremst var blant de yngre, gjorde at kjøpekraften til de mer etablerte økte kraftig. Fra sommeren kom derfor boligmarkedet tilbake for fullt, og det var stor etterspørsel etter både hytter og kapitalvarer som f.eks. biler. Transaksjonsmarkedet for næringseiendom kom også sterkt tilbake på høsten, og de lave rentene bidro til fallende avkastningskrav og stadig nye prisrekorder.

Konsernet Conceptor kom forholdsvis godt ut av 2020, med årsresultat på kr. 90 millioner. På vårparten var det tilnærmet stillstand i nyboligsalget, men Conceptor hadde ingen nye prosjekter som skulle i markedet da. Det var derfor ikke behov for å vurdere eventuelle utsettelser. I stedet har fremdriften på nye boligprosjekter gått som planlagt. På transaksjonssiden ble det avbrudd og utsettelser for de pågående og planlagte prosessene, men dette fikk man kontroll over og gjennomført fra sommeren og utover høsten.