Top Image
CONCILIA RETAIL PROPERTY

CONCILIA RETAIL PROPERTY

Concilia Retail Property AS er et eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter handelseiendommer i Norge og Sverige. Selskapet har fire ansatte. I tillegg har selskapet inngått samarbeidsavtaler med andre fagmiljøer for å sikre nødvendig kompetanse og ressurser.
 

Ved utgangen av 2020 er selskapet eier eller deleier av ca. 42.000 m² handelseiendom i Sverige, med et samlet utbyggingspotensiale på i ca. 120.000 m². Samtlige eiendommer er ferdig regulert. Selskapets konsoliderte totalbalanse er kr. 245 millioner og egenkapitalen er tilnærmet 100 %.
 

Selskapets prosjekter

Concilia Retail Property AS ervervet 50 % av Krokstad Senter i 2017. Krokstad Senter har et handelsareal på 10.200 m², og ligger vis av vis Buskerud Storsenter i Nedre Eiker kommune. Krokstad Senter ble solgt i desember 2020.
 

Concilia Retail Property AS er eier eller deleier i følgende selskaper og prosjekter i Sverige:


Charlottenberg Handelspark AB
Første byggetrinn er 10.000 m² og fullt utleid. Byggetrinn nummer to er under bygging med Ica Supermarket og Apotek Hjärtat som leietakere, og utgjør ca. 3.600 m². Planlagt åpning av dette byggetrinnet er i oktober 2021. Det er et ytterligere utbyggingspotensial på ca. 5.500 m² i et siste byggetrinn. Selskapet eies sammen med Skips AS Tudor, hver med 50 %.
 

Töcksfors Handelspark AB
Første byggetrinn er ferdigstilt med ca. 22.000 m². Det er et videre utbyggingspotensial på ca. 32.000 m² i nye byggetrinn. 75 % av dette selskapet eies av DNB ASA.
 

Strømstad Handelspark AB
I første byggetrinn er det utviklet et veiserviceanlegg for Circle K og en Max Burger. Det er potensial for videre utbygging her på i overkant av 70-80.000 m² handel. Concilia Retail Property AS har en eierandel på 100 %.

Se årsrapport for 2020 her.
For mer informasjon, se concilia.no

 

Top Image