Top Image
CONCEPTOR EIENDOM AS

CONCEPTOR EIENDOM AS

Conceptor Eiendom AS er morselskapet i eiendomskonsernet, og er engasjert i eiendomsutvikling innenfor både næring og bolig.
 

Prosjektene befinner seg i ulike deler av verdikjeden. Fra erverv eller rettigheter knyttet til råtomter med påfølgende reguleringsarbeider, til gjennomføring av prosjekter eller videreutvikling av eksisterende eiendom.
 

I tillegg har selskapet eierinteresser i eiendom under forvaltning med løpende leieinntekter på ca. kr. 260 millioner. Conceptor Eiendom AS sin andel av leieinntektene er i overkant av kr. 100 millioner.
 

Conceptor Eiendom AS har som mål at både egne aktiviteter samt investering og drift i datterselskaper og tilknyttede selskaper, gjøres med henblikk på miljøvennlige løsninger, god folkehelse og god samfunnsøkonomi. Eksempler her er Conceptor Bolig AS som i prosjektutviklingen tilstreber en bærekraftig utnyttelse av tomtearealer, byggematerialer og energi, samt langsiktige miljøvennlige løsninger, og Bratsberg Gruppen AS som er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift tilbake fra 2015.

 

Top Image