Top Image
CONCEPTOR AS

CONCEPTOR AS

Conceptor AS er et privat eiet holdingselskap. Selskapet har to forretningsområder; eiendom og finansielle plasseringer.
 

Conceptor AS ble stiftet i 1995. Selskapet har hatt en god økonomisk utvikling og har i dag en solid egenkapital og en sterk plattform å bygge videre på. Konsernets årsresultat for 2020 er kr. 90 millioner.
 

Konsernets engasjement innenfor eiendom er knyttet til utvikling av bolig- og næringseiendom, samt langsiktig drift og forvaltning av egne eiendommer. Conceptor Eiendom AS er morselskapet i eiendomskonsernet. Mange av konsernets pågående utviklingsprosjekter skjer gjennom datterselskaper og i partnerskap med andre aktører.
 

I sum er Conceptor Eiendom AS engasjert i prosjekter med i underkant av 2.500 boliger under utvikling, samt et potensiale for utvikling av ca. 150.000 m² næringseiendom, og eiendom med løpende leieinntekter på ca. kr. 260 millioner.
 

Conceptor Forvaltning AS leverer tjenester knyttet til selskaps- og eiendomsforvaltning til selskaper i konsernet.
 

Majoritetseier med 89,5 % av aksjene er Convarig AS som er eiet av Vidar Lyhus og hans nære familie. De resterende 10,5 % innehas av Konghelle AS som er eiet av Ronnie Egeland. Selskapet ledes av administrerende direktør Ronnie Egeland og finansdirektør Asbjørn M. Johansen. Vidar Lyhus er arbeidende styreformann.

 

Top Image