Top Image
EXSENTRA EIENDOM AS

EXSENTRA EIENDOM AS

Exsentra Eiendom AS med døtre eier og forvalter sentrale kontor- og handelseiendommer i Drammen og Lier. Eiendommene er i hovedsak ferdig utviklet og er under forvaltning med utleie til ulike næringsaktører og kontorbrukere.
 

Konsernets største leietakerne er Kiwi, Drammen Kommunale Pensjonskasse, Nor Tekstil og Handelsbanken. Exsentra Eiendom AS har i overkant av tretti leietakere. Konsernets leieinntekter er ca. kr. 35 millioner.
 

Conceptor Eiendom AS eier 33 % av selskapet, og forvaltningen utføres av Conceptor Forvaltning AS. De andre aksjonærene er Pett Kjede og Servicekontor AS og Joh Johannson Eiendom AS med tilsvarende eierandeler.

Se årsrapport for 2020 her.

For mer informasjon, se exsentra.no

 

Top Image