Selskaps- og konsernregnskap
arrow
Top Image
Note 18

Hendelser etter balansedagenUtbruddet av COVID-19 kan gi utfordringer for selskapets og konsernets drift fremover. På nåværende tidspunkt går byggeplassene som normalt, med noen varsler om mulige forsinkelser fra entreprenører. Videre har det vært en del henvendelser fra leietakere som har ønske om husleiereduksjon eller -utsettelse. Implikasjonene av COVID-19 er foreløpig vanskelig å forutsi. Dersom dagens situasjon blir langvarig vil det kunne gi større utfordringer for selskapet og konsernet.

 

Top Image